Skelleftehus 11

Välkommen till vår bostadsrättsförening!

som heter Skellefteåhus 11

I alla trapphus finns lista med kontaktuppgifter på styrelsens medlemmar, suppleanter, vicevärden och valberedningen.

E-post: styrelsen@skelleftehus.se, här når du ordinarie styrelsemedlemmar och vicevärd.

Hemsida: www.skelleftehus.se

Facebook: BRF Skellefteåhus 11

Fastighet: Paviljongen 3, Skyttegillet 1

  • Läkarvägen 1 A-D
  • Läkarvägen 7 A-E
  • Läkarvägen 8 A-D
  • Lasarettsvägen 33 A-C

931 41 Skellefteå

Beskrivning

Stambyte och renoverade badrum 2000-2001.
Utbyggnad och inglasning av balkonger 2009
Området har en stor innergård mellan hus Läkarvägen1, Lasarettsvägen 33 och Läkarvägen 7 samt gräsytor på norra sidan Läkarvägen 8. Trädgårdsmöbler och grillplats finns sommartid. .
Nära till busshållplats för lokaltrafik och flygbuss. Två km, ca 10 minuters gångväg till centrum.
I närområdet finns livsmedelsaffär, pizzerior, bensinmack, vårdcentral, lasarett, skola och förskola.
Goda möjligheter till både sommar- och vinteraktiviteter. Nära till skog, elljusspår, pulkabacke, grillplats. Tennishall, isstadion, idrottsplats och simhall inom gångavstånd.

Felanmälan

IP-telefoni: Telenor, tel 020-222 222
Bredband/internet: Telenor, tel 020-222 222
TV: Com Hem tel 0771-550000
Fastighet inne/ute: Vicevärden.

Klagomål

Har du klagomål, störande grannar eller något annat som Du inte tycker är bra, meddela då vicevärden eller ordföranden för åtgärd.

Styrelse

Styrelsen utses av föreningens stämma. Till den arbetande styrelsens uppgifter hör bland annat

  • Föreningens ekonomi
  • Ständiga förbättringar
  • Besparingar för att framtida avgiftshöjningar ska kunna hållas låga

Förvaltare är Nordvestor

Att bo i bostadsrätt

Den som bor i bostadsrätt äger tillsammans med övriga boende byggnader och marken i sin bostadsrättsförening. Man bestämmer därmed också gemensamt över ekonomi och förvaltning. Rättigheter och skyldigheter gentemot föreningen delas av de boende tillsammans.
Det unika med bostadsrätt är just att man bestämmer och tar ansvar för sin boendemiljö. Det här engagemanget skapar sammanhållning och trivsel, samtidigt som kostnader för t ex underhåll och reparationer kan hållas nere.
En gång om året är det årsstämma, där medlemmarna får ta del av vad som skett och vad styrelsen arbetat med under det år som gått. Styrelseledamöterna väljs och ramar för den nya styrelsens arbete kan bestämmas. Alla medlemmar har rätt att ställa frågor, komma med förslag och lämna motioner i frågor som de vill att stämman ska behandla. Motion ska vara skriftligt inlämnad minst åtta (8) veckor före stämmans hållande. Som bostadsrättsinnehavare har man nyttjanderätt till sin bostad på obegränsad tid. Bostadsrätten kan man sälja och den kan ärvas eller överlåtas på samma sätt som andra tillgångar.

Lämna ett svar