Skelleftehus 11


 

Välkommen till vår bostadsrättsförening!

som heter Skellefteåhus 11

I alla trapphus finns lista med kontaktuppgifter på styrelsens medlemmar, suppleanter, vicevärden och valberedningen. Där finns även information vad du kan göra vid akuta lägen. 

E-post: styrelsen@skelleftehus.se, här når du ordinarie styrelsemedlemmar och vicevärd.

Hemsida: www.skelleftehus.se

Facebook: BRF Skellefteåhus 11

Fastighet: Paviljongen 3, Skyttegillet 1

  • Läkarvägen 1 A-D
  • Läkarvägen 7 A-E
  • Läkarvägen 8 A-D
  • Lasarettsvägen 33 A-C

931 41 Skellefteå

Beskrivning

2023 Lusthus / Uterum byggt på innergården. Utemiljön: Bord, stolar, leksaker/spel för barn och vuxna inköpts. Låskistor bytta i samtliga lägenhetsdörrar.

2022 Brandvarnare monteras i garagen och i trappuppgångar i de hus det finns garage  

2022 Asfaltering av en del ytor

2022 Skyddsrumsinventering gjord och åtgärdsplan finns 2022 

2021 Installation av laddboxar 

2021 Byte av ventilation med värmeåtervinning 

2019 Nya entrépartier 

2009 Inglasning och utbyggnad av balkonger 

2000-2001 Stambyte och renoverade badrum 

2000 Nya fönster 

Området har en stor innergård mellan hus Läkarvägen1, Lasarettsvägen 33 och Läkarvägen 7 samt gräsytor på norra sidan Läkarvägen 8. Trädgårdsmöbler och grillplats finns.

Nära till busshållplats för lokaltrafik och flygbuss. Två km, ca 10 minuters gångväg till centrum.
I närområdet finns livsmedelsaffär, pizzerior, bensinmack, vårdcentral, lasarett, skola och förskola.
Goda möjligheter till både sommar- och vinteraktiviteter. Nära till skog, elljusspår, pulkabacke, grillplats. Tennishall, isstadion, padelhall, idrottsplats och simhall inom gångavstånd.
 
 

Felanmälan

IP-telefoni: Telenor, tel 020-222 222
Bredband/internet: Telenor, tel 020-222 222
TV: Com Hem tel 077-225 25 25
Fastighet inne/ute: Vicevärden.

Klagomål

Har du klagomål, störande grannar eller något annat som Du inte tycker är bra, meddela då vicevärden eller ordföranden för åtgärd.

Styrelse

Styrelsen utses av föreningens stämma. Till den arbetande styrelsens uppgifter hör bland annat

  • Föreningens ekonomi
  • Ständiga förbättringar
  • Besparingar för att framtida avgiftshöjningar ska kunna hållas låga
  • Hålla planen för underhåll aktuell och vidta de åtgärder som behövs

Ekonomisk förvaltare är Nordvestor och Riksbyggen har hand om fastighetsskötseln. 

Att bo i bostadsrätt

Den som bor i bostadsrätt äger tillsammans med övriga boende byggnader och marken i sin bostadsrättsförening. Man bestämmer därmed också gemensamt över ekonomi och förvaltning. Rättigheter och skyldigheter gentemot föreningen delas av de boende tillsammans.
Det unika med bostadsrätt är just att man bestämmer och tar ansvar för sin boendemiljö. Det här engagemanget skapar sammanhållning och trivsel, samtidigt som kostnader för t ex underhåll och reparationer kan hållas nere.
En gång om året är det årsstämma, där medlemmarna får ta del av vad som skett och vad styrelsen arbetat med under det år som gått. Styrelseledamöterna väljs och ramar för den nya styrelsens arbete kan bestämmas. Alla medlemmar har rätt att ställa frågor, komma med förslag och lämna motioner i frågor som de vill att stämman ska behandla. Motion ska vara skriftligt inlämnad minst åtta (8) veckor före stämmans hållande, dvs omkring 15/9 beroende på när årsstämman hålls. Som bostadsrättsinnehavare har man nyttjanderätt till sin bostad på obegränsad tid. Bostadsrätten kan man sälja och den kan ärvas eller överlåtas på samma sätt som andra tillgångar. 

Andrahandsuthyrning måste alltid godkännas av styrelsen och är alltid tidsbegränsad. 

Stadgarna uppdaterades 2019 och samtliga medlemmar fick då var sitt exemplar. Meddela styrelsen@skelleftehus.se om du behöver ett ex.

Lämna ett svar