Bostaden

Innan Du renoverar!

Renovering av lägenhet: Som bostadsrättshavare har man rätt att renovera ytskikten i lägenheten utan medgivande från bostadsrättsföreningen.

Om Du har tänkt göra mera omfattande renoveringar/reparationer som påverkar

  • Bärande väggar
  • El
  • VVS
  • Ventilation ( ex byte av köksfläkt )

ska Du ta kontakt med styrelsen eller vicevärden och redovisa era planer. Föreningens styrelse ska därefter godkänna de renoveringar Du tänker göra innan Du påbörjar arbetet.

Alla förbättringar i din lägenhet bekostar du själv.

Rivning av väggar

Om Du tänker riva en vägg eller del av vägg måste Du först kontakta någon i styrelsen eller vicevärden. En bedömning måste göras om det är en bärande vägg eller ej.

Omtapetsering, målning av tak

OBS! Vid målning av innertak ska oljebaserad färg användas.

Rådgör med färgbutiken.

Borra i betong och andra reparationsarbeten

Gör detta under dagtid/eftermiddag och absolut senast till kl 20.
Borrande i betong ger ett mycket genomträngande ljud.

Försäkringsskydd

Föreningens fastighetsförsäkring ersätter brand- och vattenskador. Lägenhetsinnehavarens egendom ingår ej i föreningens försäkring.
Du uppmanas att omgående teckna egen hemförsäkring!
Tilläggsförsäkring för bostadsrättinnehavare behöver ej tecknas då föreningen har en bostadsrättsförsäkring som gäller samtliga bostadsrätter.
Du uppmanas även att tillse att du har fungerande brandvarnare och brandfilt i din lägenhet!

Balkonger

Julgransbelysning, armaturer och andra apparater får användas om de är skyddsjordade och anslutna till jordat uttag, enligt föreskrift.

När det gäller gardiner/solavskärmning och ev markiser rekommenderas färgskalan vit-grå-svart, för att det ska se enhetligt ut.

Utelåst – glömt eller tappat nyckeln ??

Vänd Dej till vicevärden.
Legitimation erfodras.
Kostnad 50 kr dagtid, 100 kr efter arbetstid

Internet / Telefoni

I månadsavgiften, hyran, ingår telefoni och internet via Telenor.
Beställning av tjänsterna och felanmälan  görs hos Telenor, tel 020-222 222, eller på deras hemsida via mailformulär.

Hemsida www.telenor.se

Internetkabel 10 meter tillhandahåller föreningen.
Kontakta vicevärden.

TV-kanaler för Skellefteåhus 11

Com Hem är vår leverantör.
Från och med 2020 09 08 är utbudet enbart digitalt. Kanalutbudet hittar du på www.comhem.se/kundservice/tv-och-play/grundutbud. Du kan också se Com Hems utbud på din mobil eller surfplatta om du laddar ner deras app ComhemPlay.

Felanmälan görs på tel 0771-550000