Bostaden


Innan Du renoverar!

Renovering av lägenhet: Som bostadsrättshavare har man rätt att renovera ytskikten i lägenheten utan medgivande från bostadsrättsföreningen, men med en del undantag.

Om Du har tänkt göra mera omfattande renoveringar/reparationer ska Du ta kontakt med styrelsen eller vicevärden och redovisa era planer. Om Du gjort ett felaktig ingrepp, tex rivit bärande vägg, installerat fel fläkt eller annat är du skyldig att åtgärda det uppkomna felet på egen bekostnad. 

Dessa förändringar i lägenheten kräver tillstånd från styrelsen enl §7, 7 kapitlet i bostadsrättslagen:

  • Ingrepp i bärande konstruktion, t ex riva en vägg eller del av vägg
  • Installation eller ändring av ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten
  • Installation av  eller ändring av anordning för ventilation
  • Byte av köksfläkt: ska vara en Alliansfläkt
  • Annan väsentlig ändring som t ex kan ha påverkan på brandskyddet

El-arbete, VVS samt fuktisolering i våtrum ska vara fackmannamässigt utfört

Alla förbättringar i din lägenhet bekostar du själv.

Omtapetsering, målning av tak

OBS! Vid målning av innertak ska oljebaserad färg användas.

Rådgör med färgbutiken

Borra i betong och andra reparationsarbeten

Gör detta under dagtid/eftermiddag och absolut senast till kl 20.
Borrande i betong ger ett mycket genomträngande ljud.

Försäkringsskydd

Föreningens fastighetsförsäkring ersätter brand- och vattenskador. Lägenhetsinnehavarens egendom ingår ej i föreningens försäkring.
Du uppmanas att omgående teckna egen hemförsäkring!
Tilläggsförsäkring för bostadsrättinnehavare behöver ej tecknas då föreningen har en bostadsrättsförsäkring som gäller samtliga bostadsrätter.
Du uppmanas även att tillse att du har fungerande brandvarnare och brandfilt i din lägenhet!

Balkonger

Julgransbelysning, armaturer och andra apparater får användas om de är skyddsjordade och anslutna till jordat uttag, enligt föreskrift.

När det gäller gardiner/solavskärmning och ev markiser rekommenderas färgskalan vit-grå-svart, för att det ska se enhetligt ut.

Grilla inte på balkongen! Det finns flera grillplatser utomhus.

Nycklar m.m.

Utelåst? Vänd Dej till vicevärden eller prova ringa någon annan i styrelsen.
Legitimation erfodras. Kostnad 50 kr dagtid, 100 kr efter arbetstid
Om dessa inte går att nå, ring fastighetsjouren eller låssmed.
 
Borttappad nyckel ska polisanmälas. Kontakta vicevärden om du behöver beställa fler nycklar.
 
Alla nycklar, 3 st eller fler om du har, ska lämnas vidare till den som en dag köper din lägenhet. Kostnaden står du som säljare för om det saknas nycklar.
 
Följande ska lämnas till vicevärd Ann-Britt vid avflyttning:
  • Parkeringskort, 2 st
  • Kort till laddboxen
  • Taggar, 2 st eller fler om du har

Låskolven till tvättstugan ska lämnas i lägenheten.

 
 

Internet / Telefoni

I månadsavgiften ingår telefoni och internet via Telenor. Vid försäljning av lägenhet ska säljaren kontakta Telenor och göra överlåtelse av tjänsterna till köparen.
Beställning av tjänsterna och felanmälan  görs hos Telenor, tel 020-222 222, eller på deras hemsida via mailformulär. Hemsida www.telenor.se

TV-kanaler för Skellefteåhus 11

Tele2 är vår leverantör. TV basutbud och Tele2 Play ingår i månadsavgiften
Från och med 2020 09 08 är utbudet enbart digitalt. Kanalutbudet hittar du på tele2.se, anpassat till din adress.

Kundservice tel 90222.

Hushålls-el

Från och med 2023 11 07 betalar var och en sin hushållsel. Fördröjning av fakturan 2-3 månader. Osäkert vid starten pga administrativa frågor då räkningen först kommer till föreningen och sedan ska vidare till respektive lägenhet. OBS att även ev uttag i lägenhetsförråd går på respektive lägenhet.

Varje lägenhetsinnehavare har tillgång till inloggning på lgh.infometric.se för att kunna se sin egen förbrukning. Kontakta vicevärd om du du saknar inloggning. I varje trapphus (källarplan) finns el-skåp där man också kan se sin förbrukning, mätarna är märkta med respektive lägenhetsnummer, som också finns längst upp på din dörr.