Gemensamma lokaler

Kvarterslokal Läkarvägen 8

Fullt utrustat pentry med porslin för 54 gäster
För bokning, se anslag in trapphuset. Eller boka via e-mail styrelsen@skelleftehus.se.
Kan även hyras för övernattning, 200 kr första natten, därefter 100 kr/natt.
2012 vår sommar 121

För kvarterslokalen gäller:

 • Avgift för bostadsrättsinnehavare Brf Skelleftehus 11 är 200 kr.
 • Föreningar och andra sammanslutningar kan hyra lokalen. Personen som hyr lokalen ska vara boende i Brf Skelleftehus 11. Avgift för föreningar är 500 kr.
 • Avgift erläggs vid hämtning av nyckel.
 • Nyckel ska återlämnas senast kl 13.00 dagen efter varvid gemensam besiktning görs.
 • Innan bokningstiden utgått ska lokalen vara rengjord. Golven ska vara torkade, inte bara sopade. Om städningen är dåligt utförd och inte åtgärdas efter uppmaning, anlitas städbolag och kostnaden debiteras den som hyrt lokalen.
 • Skulle något som finns i lokalen gå sönder, anmäl detta omedelbart till vicevärden för ersättning.
 • Kom ihåg att Du är ansvarig för lokalen, dess inredning och inventarier.
 • Lämna lokalen i det skick Du själv önskar finna den.
 • Närboende får inte störas av de aktiviteter som pågår i lokalen.
 • Lokalen ska vara utrymd senast kl 01.00.
 • Kontrollera att dörrar och fönster är stängda då lokalen lämnas.
 • Rökning är förbjuden i lokalen.

Uthyrningsrum

Uthyrningsrum med pentry och toalett finns på Lasarettsvägen 33. TV och tillgång till internet finns.

För bokning, se anslag i trapphuset. Bokning går även att göra via e-mail styrelsen@skelleftehus.se. Bokning måndag till fredag och minst 2 dagar innan lokalen önskas hyra.

Avgift för bostadsrättsinnehavare Brf Skelleftehus 11 är 200 kr för första natten, därefter 100 kr per natt.

Regler för uthyrningsrum

 • Avgift erläggs vid hämtning av nyckel.
 • Nyckel ska återlämnas efter överenskommelse med vicevärden, varvid gemensam besiktning görs.
 • Innan bokningstiden utgått ska lokalen vara rengjord. Golven ska vara torkade, inte bara sopade. Om städningen är dåligt utförd och inte åtgärdas efter uppmaning, anlitas städbolag och kostnaden debiteras den som hyrt lokalen.
 • Skulle något som finns i lokalen gå sönder, anmäl detta omedelbart till vicevärden för ersättning.
 • Kom ihåg att Du är ansvarig för lokalen, dess inredning och inventarier.
 • Kontrollera att dörrar och fönster är stängda då lokalen lämnas.
 • Rökning är förbjuden i lokalen.

Tvättstuga

Tvättstuga finns på östra gaveln, Läkarvägen 7.

Öppen: Alla dagar 07-22

Tidsbokning: Boka med den låskolv som Du fått vid lägenhetsköpet
I Ettans tvättrum finns en stor maskin för grovtvätt, bokas separat
Barn får inte vistas i tvättstugeavdelningarna. Om så sker är det på målsmans eget ansvar. Var god ta del av de ordningsregler angående städning mm som finns uppsatt på anslagstavlan i tvättstugan.

Gym-lokal

Gym med diverse utrustning finns i anslutning till bastun och tvättstugan. Läkarvägen 7. Ingång genom tvättstugan eller källaringång vid 7 D.

Bastu

Bastu med relax och TV är inrymd i källaren, Läkarvägen 7. Ingång genom tvättstugan eller källaringång vid 7 D.
För bastu/relax gäller:

 • Bokning ska ALLTID göras på bokningslistan!
 • Max två timmar per kväll och lägenhet får bokas.
 • Din tagg gäller som nyckel till bastun. Aktiveras enligt instruktion.

På bokningslistan skriver du namn och lägenhetsnummer.
Efter kl 22: inget bastubadande!

Den bokade ansvarar för samtliga aktiviteter som pågår i bastulokalen under den bokade tiden. Således kan den bokade inte ställa styrelsen till svars vid händelse, skada eller olycka.
Städning av bastu, dusch och relax: Ansvarig är den som bokat och använder utrymmet. Torka av bastulavar och bänkar. Använd såpvatten, annars torkar de ut. Ta med ev sopor.

Inget städbolag anlitas så det är upp till användarna att hålla rent och snyggt.

Hobbyrum

Hobbyrum finns i källaren, Läkarvägen 7. Din lägenhetsnyckel passar.
Ett snickarrum och ett målarrum finns. Märk dina pågående jobb med namn.
Bordtennisrum finns i källaren. Läkarvägen 8.
Vill du veta mera, kontakta då vicevärden.

Trapphus

Dörrmattor och skor får ej placeras i trapphuset då det försvårar städningen.