Gemensamma lokaler


Kvarterslokal Läkarvägen 8

Fullt utrustat pentry med porslin för 54 gäster, TV, projektor, WiFi.
För bokning, se anslag in trapphuset. Eller boka via e-mail styrelsen@skelleftehus.se.
Kan även hyras för övernattning, 250 kr första natten, därefter 100 kr/natt.

2012 vår sommar 121

För kvarterslokalen gäller särskilt:

 • Avgift för bostadsrättsinnehavare Brf Skelleftehus 11 är 250 kr.
 • Föreningar och andra sammanslutningar kan hyra lokalen. Personen som hyr lokalen ska vara boende i Brf Skelleftehus 11. Avgift för föreningar är 500 kr.
 • Tänk på grannarna, Det ska vara tyst efter kl 24.00 och lokalen ska vara utrymd kl 01.00
 • Närboende får inte störas av de aktiviteter som pågår i eller i anslutning till lokalen.

Uthyrningsrum

Uthyrningsrum med pentry och toalett finns på Lasarettsvägen 33. TV och WiFi.

För bokning, se anslag i trapphuset. Personen som bokar ska vara boende i föreningen. Bokning går även att göra via e-mail styrelsen@skelleftehus.se. Bokning måndag till fredag och minst 2 dagar innan lokalen önskas hyra.

Avgift för bostadsrättsinnehavare Brf Skelleftehus 11 är 250 kr för första natten, därefter 100 kr per natt.

Regler för uthyrningsrum och kvarterslokal

 • Betalas med swish då nyckeln hämtas.
 • Nyckel ska återlämnas efter överenskommelse med vicevärden, varvid gemensam besiktning görs.
 • Innan bokningstiden utgått ska lokalen vara rengjord. Golven ska vara torkade, inte bara sopade. Om städningen är dåligt utförd och inte åtgärdas efter uppmaning, anlitas städbolag och kostnaden debiteras den som hyrt lokalen.
 • Skulle något som finns i lokalen gå sönder, anmäl detta omedelbart till vicevärden för ersättning.
 • Kom ihåg att Du är ansvarig för lokalen, dess inredning och inventarier.
 • Kontrollera att dörrar och fönster är stängda då lokalen lämnas.
 • Rökning är förbjuden i lokalen.

Tvättstuga

Tvättstuga finns på östra gaveln, Läkarvägen 7. I tvättstugans entré finns en anslagstavla för information från styrelsen.

Öppen: Alla dagar 07-22

Tidsbokning: Boka med den låskolv som Du fått vid lägenhetsköpet. Observera att kolven ska lämnas till nästa lägenhetsinnehavare vid avflyttning tillsammans med nycklar, parkeringskort och kort till laddboxen.
I Ettans tvättrum finns en stor maskin för grovtvätt, bokas separat
Barn får inte vistas i tvättstugeavdelningarna. Om så sker är det på målsmans eget ansvar. Var god ta del av de ordningsregler angående städning mm som finns uppsatt på anslagstavlan i tvättstugan.

Gym-lokal

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är IMG_1258-rotated.jpg

Gym med diverse utrustning finns i anslutning till bastun och tvättstugan, ingång via tvättstugan Nyrenoverat 2021 med nya maskiner och utrustning samt utökad yta.

Bokningslista finns precis utanför för den som vill planera sina träningstider. Annars är det bara att knacka på och se att det passar.

Bastu

Bastu med relax och TV är inrymd i källaren, Läkarvägen 7. Ingång genom tvättstugan eller källaringång vid 7 D. Dusch kan även användas av de som hyr uthyrningsrummet.
För bastu/relax gäller:

 • Bokning ska ALLTID göras på bokningslistan!
 • Max två timmar per kväll och lägenhet får bokas.
 • Din tagg gäller som nyckel till bastun. Aktiveras enligt instruktion.

På bokningslistan skriver du namn och lägenhetsnummer.
Efter kl 22: inget bastubadande!

Den bokade ansvarar för samtliga aktiviteter som pågår i bastulokalen under den bokade tiden. Således kan den bokade inte ställa styrelsen till svars vid händelse, skada eller olycka.
Städning av bastu, dusch och relax: Ansvarig är den som bokat och använder utrymmet. Torka av bastulavar och bänkar. Använd såpvatten, annars torkar de ut. Ta med ev sopor.

Inget städbolag anlitas så det är upp till användarna att hålla rent och snyggt.

Hobbyrum

Hobbyrum finns i källaren, Läkarvägen 7. Din lägenhetsnyckel passar.
Ett snickarrum och ett målarrum finns. Ingen slipning får göras i målarrummet, Märk dina pågående jobb med namn.
Bordtennisrum finns i källaren. Läkarvägen 8.
Vill du veta mera, kontakta då vicevärden.

Trapphus

Dörrmattor och skor får ej placeras i trapphuset då det försvårar städningen. Broddar/broddskor får inte användas i trapporna. Byt skor i entrén vid behov.

Skyddsrum

Finns på Läkarvägen 1, 7 och 8. Där finns nu en del extra förråd som hyrs av medlemmar. De ska i händelse av en krigssituation tömmas och rivas inom 48 timmar.

Lusthus / Uterum

Ett lusthus finns på innergården mellan Läkarvägen 1 och 7, i anslutning till grillplatserna, för medlemmarna i föreningen. Matgrupp finns, bordet kan förlängas med iläggsskivor och extra stolar kan tas in från terrassen utanför.  Den medlem som låser upp är ansvarig för att lokalen lämnas i gott skick. I övrigt se tavlan med de regler som gäller.

Tänk på grannarna och se till att det är lugnt efter 23.00.

Bokning görs på lista inne i uterummet, men är det ledigt går det bra att låsa upp och använda. Nyckel finns i nyckelgömman.