Nyheter


2023 01

Vårens medlemsmöte planeras till onsdag 19 april kl 19.00 i kvarterslokalen

Enligt våra regler kan du ha två bilplatser samtidigt men emellanåt finns det ett överskott och då är det möjligt att hyra en plats månadsvis. Kontakta Ann-Britt direkt eller via mail till styrelsen.

Extra förråd kan också finnas att hyra, kontakta Ann-Britt eller mail till styrelsen.

2022 10 27

Årsmöte 16 november kl 18.00 i kvarterslokalen. Kallelse kommer. Anmälningslista sätts upp i tvättstugan. Radonmätning är beställd. Asfaltering av de sämsta ytorna görs nu. Bygglov är beviljat för fler gästparkeringar. Görs nästa år. Brandvarnare till garagen och trappuppgångar i de hus det finns garage beställs.

2022 07 05 Ny grillplats till innergården är beställd och görs i ordning under senare delen av sommaren, Grillringen på norra sidan av Läkarvägen 8 ska tas bort, den andra vid 8:an med sittplatser finns kvar. Sandlådor finns nu på innergården och på 8:an. Kvarterslokalen har förnyats med soffgrupp och en ny kaffebryggare. Nya rabatter anlagda norr om 8:an.

2022 05 04

Medlemsmötet den 24 april var välbesökt och många synpunkter kom, sådant som styrelsen nu får arbeta vidare med. Minnesanteckningar finns uppsatta i varje trapphus.

Innan 1 juni ska cyklar, barnvagnar, rollatorer mm som förvaras i cykel- och barnvagnsförråd vara märkta, annars körs de bort. Påminnelse om att inget får förvaras i källargångar och trapphus pga att det försvårar utrymning vid ev brand.

Numera är det parkeringsförbud på Läkarvägen vardagar mellan 08 och 16. Föreningen har ansökt om bygglov för 5 nya gästparkeringar på norra sidan om Läkarvägen 8. Dessa blir utan el.

Med anledning av det aktuella världsläget: I föreningen finns skyddsrum på Läkarvägen 1, 7 och 8. I dagsläget finns det förråd där men om det blir ett skarpt läge så måste de förråden tömmas inom 48 timmar och innehåll därifrån flyttas till andra lokaler. De som har de förråden ska medverka vid tömningen.

2019 05 15 GÄLLER ALLTID!

Vi har haft inbrott i förråd vid två tillfällen under vintern. Kom ihåg att se till att de dörrar som ska vara låsta verkligen är det då du passerar.