Nyheter


2024 02 05 Angående el för din lägenhet: Ingen fakturering förrän i april, då kommer förbrukningen för december att betalas. Alltså 4 månaders fördröjning och sedan ska det löpa på så.

Kom ihåg Fetttisdag 13 februari kl 14 : Då serveras semlor i Kvarterslokalen. kostnad 40 kr och anmälan på lista i tvättstugan!

2024 01 19 Tre lediga förråd finns för närvarande till uthyrning. Kontakta vicevärd Ann-Britt direkt eller maila till styrelsen om du behöver mera utrymme.

Nyordning i Miljörummet! Se upp så att Du kastar ditt avfall i rätt behållare tack!

17 april kl 18.00 kommer en extra-stämma att hållas, bl a för att besluta om de nya stadgarna.

2023 11 26 var alla inbjudna till träff och umgänge i Kvarterslokalen. Gott fika, quiz med kluriga frågor och mycket prat! Tack till Festkommittén!

Årstämma hölls 2023 11 15. Protokollet sätts upp i tvättstugan.

Individuell el-mätning fr o m 2023 11 07. Din elförbrukning kan du se via lgh.infometric.se dag för dag om du så önskar. Årsförbrukning kan du se i elskåpet i källaren på mätare märkt med ditt lägenhetsnummer.

2023 10 03

Årsstämman beräknas bli i mitten av november. Absolut senaste dag att lämna in motion är 12 oktober, via brev eller mail till styrelsen. Inbjudan med datum och tid samt sedvanliga handlingar som årsberättelse och budget skickas ut innan.

En ordinarie ledmot ska ersättas, 2 ordinarie och 2 suppleanter är aktuella för om-eller nyval. Kontakta valberedningen om du har synpunkter och förslag! Kontaktuppgifter finns i trapphuset.

I nyhetsbrevet för oktober (se trapphuset!) finns information om vad som gjorts eller är på gång vad gäller underhåll. Samt påminnelse om att en del behöver skärpa sig vad gäller sopsortering. Både att lägga avfallet i rätt binge samt vad som inte ska lämna i soprummet!

Nya medlemmar som flyttat in senaste året har fått inbjudan till en informell träff med styrelsen den 16/10. Om du flyttade in under 2022 men missade den träffen är du också välkommen!

2022 05 24

Det finns fortfarande extra förråd lediga! Hyra 20 kr/kvm. Vid intresse, ring Ann-Britt på tel 070-650535

Nyhetsbrev för maj/juni kommer i din brevlåda!

Inte tillåtet att grilla på balkongen , vare sig kol- el eller gasolgrill. Dels brandrisken men också för att det osar in till grannen!

Projektet med individuell elmätning är försenat och beräknas komma igång tidigast i oktober.

Utemiljön: För mindre barn finns nu en enkel lekplats med sandlåda, rutschkana och gungleksak. För större barn och leksugna vuxna finns en låda i tvättstugan med prylar att låna för utelek. Kom bara ihåg att återställa dem!

Söndag 11 juni mellan 14 och 16: Gemensam städdag och fika. Välkommen att delta, du behövs!

Ett lusthus/uterum på väg! Placeras på innergården i anslutning till grillplatsen. Markarbete påbörjat. Hjälp kommer att behövas då huset ska monteras och målas. Då behövs det några frivilliga! Datum meddelas senare och anmälan görs till Roger. Till inredningen behövs möbler! Har du något att erbjuda, stolar, ett större bord och avlastningsbord? Hör av dej så får vi titta på det och tacka ja eller nej! Ring Karin.

2022 04 19 Från årsskiftet gäller nya regler vid renovering av lägenhet i bostadsrätter enligt §7, 7 kap, i Bostadsrättslagen, se under fliken Bostaden!

Enligt våra regler kan du ha två bilplatser samtidigt men emellanåt finns det ett överskott och då är det möjligt att hyra en plats månadsvis. Kontakta Ann-Britt direkt eller via mail till styrelsen.

2022 10 27

Årsmöte 16 november kl 18.00 i kvarterslokalen. Kallelse kommer. Anmälningslista sätts upp i tvättstugan. Radonmätning är beställd. Asfaltering av de sämsta ytorna görs nu. Bygglov är beviljat för fler gästparkeringar. Görs nästa år. Brandvarnare till garagen och trappuppgångar i de hus det finns garage beställs.

2022 07 05 Ny grillplats till innergården är beställd och görs i ordning under senare delen av sommaren, Grillringen på norra sidan av Läkarvägen 8 ska tas bort, den andra vid 8:an med sittplatser finns kvar. Sandlådor finns nu på innergården och på 8:an. Kvarterslokalen har förnyats med soffgrupp och en ny kaffebryggare. Nya rabatter anlagda norr om 8:an.

2022 05 04

Medlemsmötet den 24 april var välbesökt och många synpunkter kom, sådant som styrelsen nu får arbeta vidare med. Minnesanteckningar finns uppsatta i varje trapphus.

Innan 1 juni ska cyklar, barnvagnar, rollatorer mm som förvaras i cykel- och barnvagnsförråd vara märkta, annars körs de bort. Påminnelse om att inget får förvaras i källargångar och trapphus pga att det försvårar utrymning vid ev brand.

Numera är det parkeringsförbud på Läkarvägen vardagar mellan 08 och 16. Föreningen har ansökt om bygglov för 5 nya gästparkeringar på norra sidan om Läkarvägen 8. Dessa blir utan el.

Med anledning av det aktuella världsläget: I föreningen finns skyddsrum på Läkarvägen 1, 7 och 8. I dagsläget finns det förråd där men om det blir ett skarpt läge så måste de förråden tömmas inom 48 timmar och innehåll därifrån flyttas till andra lokaler. De som har de förråden ska medverka vid tömningen.

2019 05 15 GÄLLER ALLTID!

Vi har haft inbrott i förråd vid två tillfällen under vintern. Kom ihåg att se till att de dörrar som ska vara låsta verkligen är det då du passerar.