Nyheter

2018 10 15 Ny leverantör av bredbandstjänsten, Bredbandsbolaget har gått upp i Telenor. Nytt nummer för felanmälan är 020-222 222.

2018 10 08

Välkommen till Årsmöte onsdag 14 november kl 19.00 i kvarterslokalen!

Ny kontaktväg till vicevärd och styrelse: e-post styrelsen@skelleftehus.se

I övrigt var god se utsänt Nyhetsbrev oktober 2018 tack.

 

2017 11 24
Protokoll från årsmötet 2017 sätts upp på anslagstavlan i Tvättstugan.
Kort sammanfattning:
– Antal suppleanter i styrelsen minskades från fyra till tre.
– Förslag till tidigare utskickade stadgeändringar godkändes. Det behövs godkännande även på nästa årsmöte för att de ska träda i kraft januari 2019.
– Ny ledamot i valberedningen utsågs, ersättare. Se anslag i trapphuset.
Från styrelsemötet 2017 11 15:
– Vid andrahandsuthyrning krävs det i fortsättningen att lägenhetsinnehavaren, alternativt andrahandshyresgästen, kan visa att hemförsäkring finns.
I övrigt, var god se nyhetsbrev december 2017!