Parkering


Bilar, parkering, garage, carport

Gårdar och vägar inom området ska vara bilfria.
Förbud att parkera på gräsytor.
Endast utryckningsfordon samt i- och urlastning är tillåtet.
Tomgångskörning undanbedes.
I enlighet med Skellefteå kommun: Ett fordon får stå stilla med motorn på i högst 1 minut inom detaljplanerat område, med vissa undantag. Detta enligt de lokala föreskrifterna, som är till för att skydda människors hälsa och miljön vi lever i. Se www.skelleftea.se
Gästparkering finns för tillfälliga besökare. Varje lägenhet har två parkeringskort som du kan lämna till dina gäster. Den dag du flyttar ska parkeringskorten lämnas vidare till nästa ägare av lägenheten.  Möjlighet för gäster att hyra mv-plats finns, kontakta vicevärden.
Observera kommunens skyltning gällande parkering på Läkarvägen!

För boende finns

20 garage
68 carport
41 stolpe med el-uttag

Kontakta vicevärden för att hyra bilplats. Varje lägenhet får ha max 2 platser. Emellanåt kan det finnas ett överskott på bilplatser, du kan då hyra en extraplats månadsvis. 

Från och med hösten 2021 är samtliga bilplatser försedda med laddbox för el-bil. För att styra elen är det praktiskt att ladda ner appen Charge Amps eller använda hemsidan My.charge.space/userapp. Den el du använt debiteras kvartalsvis på din hyresavi.

Går även att använda till motorvärmare så du behöver inte ha något tidur om du använder appen. 

Cykelförråd

Finns i samtliga hus. Med jämna mellanrum görs utsortering av kvarglömda cyklar som lämnats av avflyttade hyresgäster.

Vid långtidsparkering av cykel i cykelförrådet, märk den med namn och adress.