Parkering

Bilar, parkering, garage, carport

Gårdar och vägar inom området ska vara bilfria.
Förbud att parkera på gräsytor.
Endast utryckningsfordon samt i- och urlastning är tillåtet.
Tomgångskörning undanbedes.
I enlighet med Skellefteå kommun: Ett fordon får stå stilla med motorn på i högst 1 minut inom detaljplanerat område, med vissa undantag. Detta enligt de lokala föreskrifterna, som är till för att skydda människors hälsa och miljön vi lever i. Se www.skelleftea.se
Gästparkering finns för tillfälliga besökare. Varje lägenhet har två parkeringskort som du kan lämna till dina gäster. Möjlighet för gäster att hyra mv-plats finns, kontakta vicevärden.

För boende finns

20 garage
68 carport
41 stolpe med el-uttag

Kontakta vicevärden för att hyra bilplats.

Cykelförråd

Finns i samtliga hus. Med jämna mellanrum görs utsortering av kvarglömda cyklar som lämnats av avflyttade hyresgäster.

Vid långtidsparkering av cykel i cykelförrådet, märk den med namn och adress.