Utomhus


Soprum, källsortering

Soprummet är avsett endast för hushållsavfall. Här kan du även lämna glas, plast och metall i kärl i anslutning till soprummet.

Möbler, cyklar, färg, elektronikskrot och övriga grovsopor ska fraktas till Degermyrans sopstation. Så även miljöfarligt avfall, som färgrester, lim. För privatpersoner är detta gratis. Varje år hämtas också grovsopor. Uppgift om när sätts upp i trapphusen.

Degermyrans öppettider hittar du på Skellefteå kommuns hemsida, www.skelleftea.se

Där kan Du också läsa mer om sopor och källsortering.

 

Vinterbild av soprummet i området

 

Källsortering i soprummet

Organiskt avfall till kompostering.
Brunt kärl. Det som läggs där ska vara väl emballerat i majspåsar som är nedbrytningsbara. Aldrig vanliga plastpåsar!
Färgat glas
Ofärgat glas
Tidningar
Pappersförpackningar/Wellpapp
Vik ihop, platta till eller skär sönder kartongerna
Metall
Glödlampor
Batterier

Plast/mjukplast

Förpackningar, glas, burkar ska vara ursköljda och torra innan de läggs i respektive sopkärl.
Majspåsar är en färskvara. Lägg därför inte majspåserullar på lager. Blir de för gamla går det lätt hål i dem.

Gratis påsar finns att hämta hos:

  • Kundtjänst receptionen Stadshuset, kl 07.00-19.00;
  • Tekniska kontoret Skeppargatan 16, kl 07.00-16.00;
  • samt på alla återvinningscentraler.

Mattpiskning

På området finns piskställ utanför varje hus, på Läkarvägen 8 är det placerat på norra sidan. Det är ej tillåtet att damma mattor från balkongen.

Hundar och övriga husdjur

Hundar får ej rastas inom bostadsområdet. Det finns gångstigar runt Erikslid och Sjungande Dalen.
För vissa djur, t ex orm, krävs tillstånd av Miljönämnden, se www.skelleftea.se, Djurhållning, paragraf 2,