UtomhusSoprum, källsortering

Soprummet är avsett endast för hushållsavfall. Här kan du även lämna glas, plast och metall i kärl i anslutning till soprummet.

Möbler, cyklar, färg, elektronikskrot och övriga grovsopor ska fraktas till Degermyrans sopstation. Så även miljöfarligt avfall, som färgrester, lim. För privatpersoner är detta gratis att lämna. 

Degermyrans öppettider hittar du på Skellefteå kommuns hemsida, www.skelleftea.se

Där kan Du också läsa mer om sopor och källsortering.

Vinterbild av soprummet i området

Källsortering i soprummet

I miljörummet
Grönt kärl: Brännbart
Brunt kärl: Organiskt avfall till kompostering.
Det som läggs där ska vara väl emballerat i papperspåsar som är biologiskt nedbrytningsbara. Finns oftast att hämta i soprummet. Finns också på återvinningscentralerna samt i receptionen på Brinken. Papperspåsar till frukt och grönt kan också användas, kolla bara att det står på påsen!
Tidningar
Pappersförpackningar/Wellpapp
Vik ihop, platta till eller skär sönder kartongerna
Glödlampor
Batterier

Utomhus, under tak

Färgat glas

Ofärgat glas
Metall

Plast/mjukplast

Förpackningar, glas, burkar ska vara ursköljda och torra innan de läggs i respektive sopkärl.

Mattpiskning

På området finns piskställ utanför varje hus, på Läkarvägen 8 är det placerat på norra sidan. Det är ej tillåtet att damma mattor från balkongen.

Hundar och övriga husdjur

Hundar får ej rastas inom bostadsområdet. Det finns gångstigar runt Erikslid och Sjungande Dalen.
För vissa djur, t ex orm, krävs tillstånd av Miljönämnden, se www.skelleftea.se, Djurhållning, paragraf 2.

Trapphus och portar

Stäng dörrarna! Risken finns att obehöriga tar sig in till t ex källarförråd och cykelrum. 

Vintertid: Inga broddar i trapporna. Innanför entrédörren finns en sandhink som du kan sanda bron med vid behov. Du får gärna skotta/sopa av bron när det behövs. Riksbyggen sköter detta men finns inte alltid på plats!